Dostupný úver pre podnikateľov.

08i7pm

 

 

 

 

 

BIZNIS ODMENA

   Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na určitý, kratší čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov.

BIZNIS ODMENA+

 Charakteristika

 • Úver je určený živnostníkom a s.r.o s minimálne 2-ročnou históriou na trhu
 • Minimálny obrat na úrovni 18 000 € a viac
 • Vek od 26 rokov
 • Od 1 000 do 6 000 €
 • Na dobu 12 – 48 mesiacov

 Výhody úveru

 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Deň splátky úveru na výber
 • K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný nákladimages (2)

BIZNIS ODMENA

 Charakteristika

 • Úver je určený pre živnostníkom a s.r.o s minimálne ročnou históriou na trhu
 • Minimálny obrat na úrovni 5 000 € a viac
 • Vek od 23 rokov
 • Od 1 000 do 4 000 €
 • Na dobu 12 – 48 mesiacov

 Výhody úveru

 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Deň splátky úveru na výber
 • K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný nákladimages (2)

 

 

BIZNIS DOMOV

   Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú prefinancovať väčší podnikateľský zámer.

BIZNIS DOMOV

 • Úver je určený pre živnostníkov a s.r.o. so záujmom o prefinancovanie väčšieho investičného zámeru
 • Posudzovanie obchodných prípadov je na individuálnej báze
 • Od 10 000 až do 33 000 €
 • Na dobu 24 – 60 mesiacov

Výhody úveru

 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný nákladimages (2)
   

Vyplnenie formulára je bezplatné a nezáväzné:

Spotrebný úver pre občanovPodnikateľský úver

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak súhlasíte, potvrďte.

    Som Viazaný Finančný Agent registrovaný v Eurosystéme Národnej Banky Slovenska,
Pre overenie v Registri finančných agentov a finančných poradcov, zadajte moje
Priezvisko a meno /Švec Ivan/ na tejto stránke:
https://regfap.nbs.sk/search.php
Dostupný úver pre podnikateľov.
4.91 (98.25%) 103 votes